Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Năm 2021 : 402
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020

Biểu mẫu 3( Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) Phòng GD& ĐT huyện Thạnh trị.      Trường MG Thạnh Tân.     THÔNG BÁOCông khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020       STTNội dungSố luợngBình quânITổng số ...